Skötsel och aktiv förvaltning av diken

Nu också digitalt, på distans! Två kurstillfällen inbokade 2020-2021 (vinter/vår)

Funderar du på vad som gäller när du ska underhålla diken (öppna) på din jordbruksfastighet? Har du andelar i dikningsföretag, ett enskilt dike, arrenderar mark eller jobbar som entreprenör och utför skötsel av diken? Kom med i vår nya studiecirkel och lär dig mer!

Dåligt underhållna diken kan ge lägre skörd samt markpackning. Det finns också dikningsföretag som inte underhållits på länge och som riskerar att falla i glömska. Ett dikningsföretag är lika viktigt att hålla vid liv som en vägförening och utan fungerande markavvattning kommer det på sikt inte gå att bedriva jordbruk i vår bygd.

Studiecirklarna sker med på uppdrag av Jordbruksverket och med stöd från EU:s landsbygdsprogram.
De genomförs genom Studieförbundet Vuxenskolan och i samarbete med LRF.

Under träffarna kommer vi att ägna tid åt att förstå juridiken kring rättigheter och skyldigheter, hur man letar kartor och andra handlingar, hur man upprättar en styrelse och hur man underhåller diken m.m. Det skall alltid ingå fältbesök.

Målet är att fler ska våga underhålla sina diken, att delägare i gemensamma diken börjar prata, upprättar styrelse och en underhållsplan.

Cirkelledaren är inte lärare utan ”coach” och har gått utbildning via Jordbruksverket i samarbete med LRF och Studieförbundet Vuxenskolan. Vi har studiematerial att jobba med, men träffarna bygger mycket på att alla är delaktiga och delar med sig av erfarenheter. Vi har stöttning av Jon Wessling som är ansvarig för vatten- och miljöfrågor på LRF Mälardalen, som även kan ta med frågor vidare till t ex Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

Cirkelledare är Annette Westerberg som är lantbrukare (fåruppfödning), ledamot i Norra Enköping LRF samt håller får- och hönskurser.

Träffarna sker i första hand hemma hos Annette i Bred (www.vreta-gard.se). Gruppen kan också träffas hos någon annan deltagare, på en bygdegård eller annat. Nu digitalt! 

Du kan anmäla dig själv, dig tillsammans med dikesgrannar eller din respektive. Kursen vänder sig till lantbrukare (behöver inte vara LRF-medlem), markägare och entreprenörer.

ANMÄLAN GÅR DIREKT TILL MIG. INTRESSEANMÄLAN ÄR INTE BINDANDE.

Intresseanmälan görs direkt till mig på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs mer på: www.sv.se, på www.jordbruksverket.se eller hos www.lrf.se