Skötsel och aktiv förvaltning av diken

Ges på uppdrag av Jordbruksverket. LRF samt Studieförbundet Vuxenskolan är arrangörer.
Annette på Vreta Gård är en av cirkelledarna. 

Jag håller kurser på distans, eller med fysisk träff

Du kan gärna höra av dig direkt till mig om du bor i "mellansverige" eller om du vill gå kurs digitalt.
Om jag inte kan hjälpa dig så lotsar jag vidare. 
Du kanske vill att en LRF-avdelning ska gå kurs eller att du och dina dikesgrannar gör det. 

På förstasidan ser du kurser som går att anmäla sig till enskilt, som jag är cirkelledare för.

Mer information om kursen finns att läsa här:

https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vattenhushallning/studiecirklar-om-diken