Under 2021-2022 har Annette vidareutbildat sig inom klimatologi, meteorologi samt hållbarhetsfrågor och nu erbjuder vi två nya kurser. Steget från hemberedskap som Annette redan håller kurser i via Civilförsvarsförbundet (frivillig försvarsorganisation) är inte heller så stort till att koppla in djuren i beredskapstänk. 

Kurs 1: Målgrupp djurhållare inom lantbruk. Pris våren 2023 500 kronor inkl. moms
Kurs 2: Allmänhet, studiecirkel på fyra träffar (digitalt samt fältbesök Enköping stad & natur)

1. Klimat i förändring samt beredskap för djurhållare- djurhälsa i fokus

Medeltemperaturen har ökat i Sverige och förutspås öka i snabbare takt än vissa andra länder, vi kommer också att få uppleva extremväder såsom 2018 års torka allt oftare, samt mer nederbörd på vissa håll i Sverige. Det är de flesta forskare överens om.

Det ställer högre krav på oss som har djur och det är bra att tänka till lite extra för att öka möjligheten till god djurhälsa även i ett förändrat klimat. Dessutom lever vi ett samhälle där elavbrott, utslaget internet m.m kan ställa till det och en beredskap för både för väderextremer samt andra ”hot” är viktigt.

Med mer kunskap och insikt kan vi rusta oss bättre för att klara olika kriser. Och med en insikt i hur klimatforskning samt planetens klimatsystem fungerar kan det vara lättare att förstå dagens och framtidens utmaningar ur klimat- och väderperspektiv, samt ur perspektivet biologisk mångfald. 

Målet med kursen är att du ska få en bredare insikt kring ett klimat som redan är i förändring, få en inblick i planetens klimatsystem samt mänsklig och naturlig påverkan på klimatet.
Kursen handlar även om klimatanpassning och beredskap för att din gård inte ska bli lika sårbar vid extrema väder eller andra kriser.
Djurhälsan är i fokus och vi för dialog kring sårbarheter såsom risk för brist på vatten, foder, skydd för sol och mycket mer.

Våren 2023 startar vi med dagskurser (fysiska träffar). Anmälan Vreta Gård

Läs mer här PDF kursinformation

2. Studiecirkel " Klimat & hållbarhet", fyra träffar (två digitala samt två fysiska träffar- fältbesök i Enköping). Anmälan Studieförbundet Vuxenskolan

https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/klimat-och-hallbarhet---lokalt-och-globalt-47864/