Under 2021-2023 har Annette vidareutbildat sig inom klimatologi, meteorologi , gått en ettårig kurs kring Globala målen (Agenda 2030), läst geologi (Sveriges berggrundsgeologi), kommunikation för förändringsarbete samt ekosystemtjänster blå-gröna miljöer samt diverse kortare kurser via Jordbruksverket för rådgivare och andra kurser för att ytterligare bredda kompetens.

Våren 2023 gavs en  Studiecirkel " Klimat & hållbarhet", fyra träffar (två digitala samt två fysiska träffar- fältbesök i Enköping). Anmälan Studieförbundet Vuxenskolan. 
Kursen genomfördes! Jättekul!

Nu lägger jag om kursen för att kunna vara lite mer flexibel i både deltagarantal, målgruppsanpassningar och styra tider tillsammans med deltagare på ett annat sätt och börjar att ge kurser kring "klimat och hållbarhet" som dagskurser på Vreta Gård och prova mig fram på detta sättet för både egen utveckling och se vad det finns för behov/önskningar. 

Nu (från våren 2024) ger vi dessa kurser:

Klimat och hållbarhet - företag/samhällsinriktning

Målgrupp: Beslutsfattare ( t ex kommunpolitiker), företagare, anställda på företag eller organisation, förtroendevalda i förening.

Innehållet är ungefär densamma som för "privatpersoner" men tanken är att vi har lite mer tid till att diskutera målkonflikter, kommunikation, Agenda 2030 och ekosystemtjänster. Det läggs lite mer vikt på företagande/samhällsperspektiv.

Klimat och hållbarhet- privatpersoner

Målgrupp: Privatpersoner .Samma innehåll som för beslutsfattare/företagare men mer fokus på naturen, klimatologi, meteorologi och hälsa. Vi diskuterar kort kring Agenda 2030 och ekosystemtjänster, mest för att ha hört begreppen. Lite mer om vad man som privatperson kan göra för att minska sitt klimatavtryck. 

I båda kurserna styr årstid, intresse i gruppen och väder. Vi är i möjligaste mån ute i fält på gården i olika naturmiljöer.Skogen används när det passar också som kursplats, där vi har vindskydd och utedass. När det inte fungerar eller del av dag är bostadshuset kurslokal (uterum och salen) med egen ingång där det också finns toalett.

Pris: 1000 kr inkl. moms. För enkelhetens skull är det samma pris för båda målgrupperna, då kan man också gå kurs som privatperson även om man är där i sin yrkesroll.
När: I första hand vardagar 10.00-16.00
Antal deltagare: Max 6 för att ha möjlighet till att diskutera och ställa frågor

Mål/tanke med båda kurserna är att du får ökad insikt och kunskap kring:

  • Fårproduktion, samt de gröna näringarna. Familjeskogsbruk
  • Ekosystem och lantbrukets roll
  • Kring planetens klimatsystem, olika typer av klimatanpassning. Klimatforskning och meteorologi
  • Krisberedskap och hemberedskap kopplat till eget ansvar och grundläggande behov
  • Kring växter och djur i naturen och hur människan format landskapet. Geologi, kulturmiljövård, agrarhistoria.
  • Grundläggande beteendepsykologi och kommunikation kopplat till beteendeförändringar samt målkonflikter. Hälsa.
  • Ekosystemtjänster- vad är det och hur kan det användas?
  • Agenda 2030 (Globala målen)
  • Exempel och tips hur man kan minska sitt klimatavtryck

Generellt mål är att ytterligare analysera och fundera över målkonflikter och komplexa samhällsproblem och fundera över källkritik

Fårkurs, fortsättningskurs med profil djurhälsa, klimat, beredskap

För dig som har får eller som gått Vreta Gårds fårkurser. 
Fokusområden: Djurhälsa, betesdrift, naturvård, klimatanpassning och krisberedskap. Även lite kring ekosystemtjänster, globala målen (Agenda 2030) och kommunikation i syfte att på olika sätt kommunicera hur viktiga fåren och andra betesdjur är. Grundläggande klimatologi. 

När vädret tillåter är vi ute i fält. Du har med egen matsäck.

Pris: 1000 kr inkl. moms
Tid: 10.00-16.00
Dagar: I första hand vardagar
Antal deltagare: 3-6 personer
Ett mindre kursmaterial ingår
Anmälan till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.