Gotlandsfåret (tidigare kallat pälsfår) har liksom Gutefåret sitt ursprung i det gamla gotländska utegångsfåret.  Det vuxna Gotlandsfåret är grå i olika nyanser med svart huvud och ben. Pälsen är lockig, glansig och silkig. Till skillnad från Gutefåret så är Gotlandsfåret hornlöst.albin2009Ibland har fåren vita partier på framförallt huvudet och det ses som ett minus i avelsarbetet, men är kroppen och pälsen för övrigt bra så bortser man ibland ifrån det.  Lammen är svarta när de föds och blir successivt mer gråa under våren/sommaren. Tackornas vikt ligger oftast kring 60-70 kg och baggarna väger 80-100 kg.

Temperament

Gotlandsfåren är nyfikna och livliga. En del individer är ”spattiga” och andra helt lugna. Det beror också på hur mycket man hanterar dem och hur gamla de är.  De går ofta spritt över ett stort område i hagen, men samlar ihop sig när det är dags att gå och dricka eller vid annan förflyttning. Baggarnas humör varierar, en del är mer stångbenägna än andra. Både baggar och tackor är rörliga och hoppar bra.

Brunst och lamning

Tackorna har en starkt årstidsbunden brunst vilket gör att går i brunst på hösten och lammar på våren.  En del andra raser, som t ex finull och vissa köttraser går att få i brunst vid andra tider på året. Lammen föds som för andra fårraser ca 5 månader senare (145 dygns dräktighet i medeltal).Lamm av gotlandsfår

Ungtackorna får i regel ett lamm och äldre tackor får oftast två lamm. Trillingfödslar är ganska vanligt förekommande.

Avelsarbetet

I avelsmålen läggs stor vikt på att djuren ska vara väl anpassade till lite näringsfattigare marker såsom ogödslade ängs- och hagmarker. De vuxna djuren ska ha god förmåga att utnyttja såväl gräs och örter som buskar och löv och därmed bidra till en god naturvård och öppna landskap.

Framförallt skinnen värdesätts högt på Gotlandsfåren och i aveln tittar man mycket på pälsens kvalitet.  En ren och klar färgnyans jämnt utbredd över skinnet eftersträvas. Locken ska vara jämn och pälsen silkig och glansig.

Enligt uppsatta avelsmål bör slaktvikten på lammen ligga mellan 16-20 kg för att tillgodose marknadens krav.

För att kunna välja ut livdjur (djur som behålls i aveln) så mönstrar man lammen när de är omkring fyra månader gamla. Det görs hemma på gården och helst av en utomstående utbildad mönstrare.  Protokoll förs då över varje individ och man tittar på kroppen, lockens storlek, pälshårets grovlek, färg, glans, siklighet mm. De bästa bagglammen kan gå vidare till riksbedömning, (det brukar vara i augusti). Man åker då iväg med dem för en tuffare bedömning av godkända riksdomare.  De baggar som får bra poäng på riksbedömningen kan sedan säljas på baggauktion.

AnvändningsområdenBetessläpp 2010

Som betesdjur i ojämn och lågproducerande marker gör de ett utmärkt jobb som landskapsvårdare. Skinnen är eftertraktade inom hantverk och inredningsindustrin och ullen är lätt att tova. Ullen kan även spinnas till garn. Köttet är magert, mört och välsmakande.

Tips: Läs mer om Gotlandsfåret på rasföreningens hemsida. Se under länkar i menyn till vänster.