Våra får är av rasen gotlandsfår. Denna ras härstammar som namnet tyder på från Gotland och är en av få gråa fårraser.

Vår besättning är rankad till bland de allra bästa i världen när det gäller skinnkvalitet.

Gotlandsfår är kulliga (varken tackor eller baggar har horn) och ger härliga skinn och bra slaktkroppar.

Mer om Gotlandsfåret kan du läsa här http://www.snabber.se/files/gotlandsfarsforeningen/broschyr_gotlandsfar.pdf

 

Tackor                            fårlogga med hjärta

 

 

Djur på bete och unga fåraherdar