Så här ser ett typiskt fårår ut på Vreta gård

November
Vi stallar in djuren på logen (eventuellt redan i slutet av oktober).
I början av november släpps baggarna till tackorna. Tackorna är då uppdelade i grupper med varsin bagge och efter några veckor brukar de börja gå i brunst. Vi skriver upp brunst/betäckning vi ser för att kunna beräkna lamningsdatum.
Grovfoder i fri tillgång.
Slakt av de sista lammen.

December
Brunst/betäckning.

Grovfoder i fri tillgång.
Koll av brunster och eventuella ”omlöp”.

Januari
Första januari tar vi bort baggarna. De får gå i en egen box. Alla tackor är förhoppningsvis betäckta.
Grovfoder i fri tillgång.

Februari
I slutet av februari/början av mars kommer fårklipparen. Man bör inte klippa i början av dräktigheten och inte heller för tätt inpå lamningen.
Vi klipper klövarna på tackor och baggar.
Grovfoder i fri tillgång.
Selentillskott 6 veckor före lamning (minskar risken för muskeldegeneration hos lammen).

Mars
Grovfoder i fri tillgång.
Kraftfoder, olika sammansätning beroende på grovfoderkvalitet. Ökar på givan successivt fram till lamningen.
Selentillskott 2 veckor före lamning.

April
Grovfoder i fri tillgång.

Kraftfoder i bestämda givor.
Lamning, de flesta brukar lamma kring 15/4.
Lammen vägs och öronmärks inom någon dag.
Träckprov på tackorna innan betessläpp. Vid behov avmaskas djuren.
lamning

Fårstallet med lamningsboxar uppställda (april 2010). Foto: Vreta gård

Maj
Betessläpp första veckan i maj om betet tillåter. Fodrar med grovfoder någon vecka i början.
Ofta behandling av lammen mot fästingar.
Ev. klövklippning (på betet).

Juni
Fåren är på bete. Daglig tillsyn.
Vi tar ut ströbädden från logen.
Första vallskörden.

Juli
Fåren är på bete. Daglig tillsyn.
Andra vallskörden.

Augusti
Fåren är på bete. Daglig tillsyn.
Mönstring av erfaren person som bedömer lammens päls och kroppar. (när lammen är ca 110 dagar)
Beslut om vilka djur som ska behållas i aveln.
Träckprov på lammen.
Avvänjning, d.v.s. tackor och lamm skiljs åt.
Lägga ny ströbädd. Vi lägger tjockt med halm och det brukar krävas väldigt lite strö efter detta när den börjat ”brinna”.
Första lammen eventuellt klara för slakt.
Vid behov köp av ny avelsbagge.

September
Fåren är på bete. Daglig tillsyn.
Slakt.
Fårklipparen kommer i september/oktober.Fåren klipps på logen och de skall vara torra. Även klövarna klipps.
Eventuell tredje vallskörd.
Ev. visas bagglamm en ytterligare gång på riksbedömning (de bästa)

Oktober
Fåren är på bete. Daglig tillsyn.
Eventuellt säljer vi bagglamm på baggauktion.

Slakt.