Hösten 2014 köpte vi våra första Hedemorahöns i genbank. Tuppen och hönorna kommer från två skilda genbanksbesättningar i Enköping.

Vi har nu en lite grupp med Hedemorahöns som går fritt ute på dagarna när de vill. Vid restriktioner såsom fågelinfluensa är hönsen inne.

Hedemorahöns i genbank är godkänt rasrena enligt Jordbruksverket. Kontroll och anslutning görs till Svenska Lanthönsklubben.

År 2013 fanns det 3075 Hedemorahöns i genbank (2483 hönor och 592 tuppar) fördelat på 243 besättningar i Sverige. Källa. Svenska Lanthönsklubben 2014-12-01

Varför är det viktigt att bevara husdjursraser?

Utdrag ur Jordbruksverket 2014-10-28
Att bevara och uthålligt nyttja våra husdjursraser är viktigt på många olika sätt:

  • Genom att bevara mångfalden inom husdjursraserna är dessa bättre rustade för att möta nya miljöer och villkor. Det kan bidra till att trygga livsmedelsförsörjning och att bekämpa fattigdom internationellt.
  • Vissa husdjursraser av nötkreatur, får och getter är viktiga för att vårda naturen.
  • Många av våra husdjursraser, särskilt flera av de hotade, utgör ett levande kulturarv.
  • Det finns även ekonomiska, praktiska, vetenskapliga, etiska och estetiska skäl att bevara mångfalden bland husdjursraserna.

 Cillahöns