Vreta gård (Breds Vreta Gård), ligger i Bred socken (Breds-Vreta) i Enköping kommun.  Till Enköping är det 15 km och till Västerås 20 km. 
Gården köptes av oss sommaren 2003 och är på ca 21 hektar (9 hektar vallåker, 7 hektar naturbeten, 2 hektar skog samt 3 hektar övrigt.

I Simtuna socken, Fjärdhundra har vi ett skogsskifte på 50 hektar. Det ligger cirka 10 km nordväst om gården och består till stor del av röjningsskog (5-20 år gammal).

Bostadshuset är uppfört cirka 1850 i två plan.
Flera av ekonomibyggnaderna är även de troligen byggda i mitten av 1800-talet. Därefter har de byggts om och till flera gånger.
Under vintern är fåren på logen och i det före detta ungnötstallet huserar våra höns.
Den gamla ladugården är ombyggd till "garage".

Magasinet har de tidigare ägarna nyttjanderätt på, men vi lånar delar av byggnaden. Gårdens gamla tvättstuga gråter vi lite över, men den har sedan länge passerat möjligheten till räddning.
Till gården hör även två jordkällare samt en "drängstuga" som är ombyggd till pannrum/förråd.
Gårdens smedja renoverades 2010, bland annat byttes hela taket och nya takstolar tillverkades enligt gammalt snitt (längsgående stockar).
En stor del av materialet som användes var "bondsågade" brädor samt rivningsmaterial från en rasad lada i närheten. Halva taket var innan renovering belagt med tvåkupigt tegel som nu byttes mot enkupigt. Stämplar på de enkupiga pannorna visade att en del är tillverkade under 1800-talets första hälft.

Betesmarkerna ligger med skogen som granne och är varierande med bland annat små skogsdungar där djuren kan söka skydd. Vi har ca 3 baggar och cirka 30 tackor så under sommarhalvåret betyder det många lamm. Då vi har lodjur i trakten samt en och annan förbipasserande varg är våra beten stängslade med rovdjursavvisande elstängsel. Merparten är 5-trådiga stängsel men den senast stängslade hagen har fårnät kompletterat med eltråd över, innanför och utanför nätet då detta anses ge ett ännu bättre skydd.

På åkern odlar vi egen vall där arbetet i skörd lejs bort och vi fodrar djuren under vintern med dessa ensilagebalar.

Flygfoto över gården
Flygbild över gården. Foto: Vreta gård