Fåglar är ett av våra stora intressen och vi håller självklart reda på vilka fåglar vi ser på gården, tomten och vid fågelbordet.

Gården räknas som hela vår fastighet på 21 hektar, tomten de knappa 20000 m2 runt byggnaderna och fågelbordet vilka fåglar som nyttjat detta under tiden 1/11-30/4.

Följande länk visar vilka fåglar som setts i Bred socken (av alla fågelskådare som rapporterar i "Artportalen").
Fåglar i Bred, klicka på personernaför att se vilka som rapporterat fåglar i Bred socken.

Ovanliga fåglar vi sett eller hört på gården är bland annat vaktel (flera somrar), kornknarr (några veckor sommaren 2008), videsparv (mycket oväntat besök vid fågelbord november 2006), snösiska, blå kärrhök, pärluggla, gräshoppsångare, mindre hackspett, gulärla och mindre korsnäbb (bland annat en stationär flock hösten 2009).