BjörkHängeDu får uppleva natur- och kulturlandskapet kring Vreta Gård, som har varit bebodd och brukad av människor sedan bronsåldern. De synligaste spåren från just bronsåldern är de hällristningar som finns på gården. Hur kan det ha varit att bo här?

Varför är betesdjur viktiga för den biologiska mångfalden, vad är det för träd vi ser, vilken fågel sjunger och ser vi spår av vilda djur i skogen?

Målet är att du lämnar Vreta Gård med ny kunskap, men framförallt med en känsla av att vilja upptäcka allt det som finns runt omkring oss hela tiden i naturen och i det landskap som vi människor har format.

En guidning är aldrig den andra lik.

Ni har med eget fika, vill ni hellre att jag fixar fika tillkommer en kostnad för detta.

Paketpris: 1.250 kr inkl. moms

Årstid: Året om, förutom 5 april- 5 maj

Innehåll: Ca 3 timmar enskild gruppaktivitet med ledare inkl tid för fika.

Deltagare: Max 6 deltagare. Inga fler deltagare än ni tillkommer.

Vallgatan vinter

Vallgatan