Annette

Guide, djur- & markägare: Annette Westerberg

Annette och maken Anders äger och driver sedan 2003 Vreta Gård. Annette är utbildad naturguide, har stor erfarenhet av friluftsliv, gillar mötet med andra människor och att dela med sig av sin kunskap.

Dessutom har Annette läst agrarhistoria (fältkurs), floristik och faunistik, etologi, utomhuspedagogik, fårproduktion, djurhållning i ekologiskt lantbruk mm på universitetsnivå.

Annette har förutom erfarenhet av egen fåruppfödning jobbat med kor och hästar. Inom Svenska Blå Stjärnan har Annette gått ett flertal olika kurser inom nötkreaturskötsel, hönsproduktion, smittskydd mm. Vreta Gård håller även fårkurser.

Som ett komplement till arbetet på Vreta Gård jobbar Annette som instruktör inom Civilförsvarsförbundet där hon håller kurser inom bl. a krisberedskap (t ex vad som händer vid längre strömavbrott), förebygga olycksfall, hjärt-lungräddning, Hitta Vilse för barn mm.