Annette

Upptäckare tillsammans med gruppen: djur- & markägaren Annette Westerberg.

Annette och maken Anders äger och driver sedan 2003 Vreta Gård. Annette är utbildad naturguide, har stor erfarenhet av friluftsliv, gillar mötet med andra människor och att dela med sig av sin kunskap.

Naturguideutbildningen har kompletterats med flera kurser inom utomhuspedagogik, på universitetsnivå. Annette har även läst agrarhistoria, floristik & faunistik och etologi på universitetet.

Annette har vikarierat på några olika förskolor samt arbetat två år på en Ur & Skurförskola. Dessutom har Annette varit barnledare inom Friluftsfrämjandet under ca 5 år, har varit scoutledare och drivit en  privat en ”skogsklubb” tillsammans med kompisar till de egna barnen och deras föräldrar.

Under några år jobbade Annette med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning på en gård där vi hjälpte till med de dagliga sysslorna med djur och annat på gården. Under en period hade även Vreta Gård ett mindre samarbete med Daglig verksamhet i Enköping.

Som ett komplement till arbetet på Vreta Gård jobbar Annette som instruktör inom Civilförsvarsförbundet där hon håller kurser inom bl. a krisberedskap (t ex vad som händer vid längre strömavbrott), förebygga olycksfall, hjärt-lungräddning mm. Kurser för barn som Annette håller är Hitta Vilse, Krisberedskap samt förebygga olycksfall.