För barn ca 7-12 år, varma årstiden.

Vi tittar in i fårhuset där fåren är på vintern, hälsar på kaniner och höns och om vi har tur klappar någon katt. Om det passar så hälsar vi på fåren som går ute på betet (se separat ”Viktig information”).

Barn täljer
Därefter går vi till skogen där vi fikar. Under vistelsen på Vreta Gård kanske ni hör gulsparven räkna till sju, ser både vanliga och ovanliga blommor, lär er vad brännässlor är bra för, hittar spillning och spår från vilda djur. Vi spanar in hällristningar från bronsåldern och funderar på hur livet kan ha varit här då.

Större barn har ofta spring i benen och vill gärna göra saker själva. Aktiviteten måste anpassas utefter de barn som är med och att vi vuxna är flexibla under de här timmarna.

Aktiviteten kan vid behov innehålla lek- och tävlingsmoment för att både hålla barnen igång och få dem nyfikna på det som finns runt oss i naturen.

Varje grupp är unik och aktiviteten målgruppsanpassas.

Om någon i gruppen har särskilda behov eller något typ av handikapp, säg till om det redan vid bokning!

Ni har med eget fika, vill ni hellre att jag fixar fika tillkommer en kostnad för detta.

Paketpris: 1250 kr
Årstid: Den varma årstiden, ca 5 maj – 25 oktober
Innehåll: Ca 3 timmar enskild gruppaktivitet med ledare
Deltagare: Max 6 deltagare (barn och vuxna), inga fler deltagare än ni tillkommer