slogbod och skog jag springer dill 

Hälsokurs- din och planetens hållbarhet

Ny kurs som var tänkt att börja våren då pandemin slog till. Den här kommer troligen att omarbetas och i framtiden heta "Din och planetens hälsa"

Nu har planetens hälsa (som är dock mänsklighetens) "tagit över" och nya kurser med fokus på klimat, hållbarhet, som en del i detta utvecklas och hösten 2022 erbjuder vi kursen "klimat och hållbarhet" i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Dock är DIN hälsa väldigt viktigt även i en klimatkris, vad vi äter och hur vi lever och hur vi mår har stor betydelse för framtida generationer. Mår vi inte bra så går det inte att påverka livsstil och därmed bidra till att minska temperaturökning på planeten. Allt hänger ihop såklart.
Det är möjligt att det blir mer riktade kurser kring hälsa i framtiden, så jag låter tankarna kring den kursen ligga kvar här ett tag. 

Nu lanserar vi istället kursen "klimat och hållbarhet"
Läs mer här (anmälan görs även där): 

https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/klimat-och-hallbarhet---lokalt-och-globalt-46784/

Under våren hösten 2021-2022 gick jag  två utbildningar för att ytterligare få kunskap att själv hålla kurser inom hållbarhet. En ettårig utbildning kring "De globala målen", FN:s 17 hållbarhetsmål (Agenda 2030) samt en kurs på Karlstads universitet kring klimatförändringar (våren 2022).

Hösten 2022 lägger jag även till en kurs på Uppsala universitet kring meterologi och klimat för att själv få en djupare förståelse kring planetens klimatsystem.

Mitt mål är att väva ihop min breda kunskap kring natur, djur, mat, friluftsliv i en kurs där också din hälsa (diplomerad kost-och hälsocoach) samt hållbarhetsfrågor på en "enklare" nivå, en kurs där du får inspiration att med enkla medel både engagera dig mer i din och familjens hälsa men samtidigt kring naturen och planeten vi bor på.

Mer information kommer
Troligen kommer jag börja med dagskurser, på plats på Vreta Gård 
Planerar också föreläsningar, digitala 

__________________________________________________________

Tidigare upplägg- kommer att omarbetas!

Är du intresserad av din hälsa och har tankar kring val och beteenden du vill förändra, men det har liksom inte blivit av? Med den här kursen hoppas jag kunna inspirera dig.

Funderar du också kring klimatförändringar och vår natur på planeten? Den röda tråden i kursen är hållbarhet, både din och planetens. Vi håller oss på en grundläggande nivå och lämnar stora frågor till forskningen, men inspirerar varandra till små val i vardagen som kan ha betydelse för både din hälsa och planetens.

Vi kommer att ses sex gånger digitalt, där emellan har du övningar och uppgifter att göra hemma. Du kan också gärna engagera familjen i övningar då mycket ligger på det privata planet för att analysera livsstil, kost och motion med koppling till både en hållbar kropp och knopp, men också en hållbar planet.

Naturen är en viktig del i kursen och vissa övningar kommer göras utomhus.

Under de digitala träffarna varvas ”föreläsning” med diskussioner i gruppen.

Kursledare:
Annette är diplomerad kost-och hälsocoach, utbildad naturguide med diverse utbildningar inom natur- och naturvård. Annette driver med sin make ett mindre skogs- och familjejordbruk med ekologisk fåruppfödning. Sedan 10 år håller Annette olika kurser kopplat till djurskötsel och förebyggande djurhälsa (får- och hönskurser), kurser kring vilda växter och lite annat (bl. a hemberedskap, skötsel av diken med mera).

Din kunskapsnivå: Kursen är på en grundnivå och när det gäller kost följer vi Livsmedelsverkets rekommendationer.

Målgrupp: Alla som är intresserade av sin egen hälsa men också natur/miljöfrågor.

 

Innehåll i kursen (diskussion vid träffar) kommer bland annat vara (preliminärt upplägg):

Det här är min tanke kring ”arbetsgång” under studiecirkeln/kursen. Du får gärna ge önskemål. Vi kommer ha späckat schema😊

Presentation. Naturens läkande kraft

Kost - vad behöver vår kropp och hur kan man tänka kring en hälsosam kost?

Kost fortsättning - även koppling till klimatet

Grundläggande ekologi kring naturen och kretslopp. Biologisk mångfald.

Diverse kring hållbarhet, Agenda 2030 eller något gruppen vill fokusera på

Avslut med även något tema.

Mål med kursen:

Det övergripande målet med kursen är att du ska få vägledning och redskap för att själv fundera över din livsstil och dina levnadsvanor ur ett hälsoperspektiv, men även med fokus på klimatförändring, naturvård och hållbarhetsfrågor (globala mål).

Att du får/tar dig tid till att reflektera över din egen hälsa

Att du provar olika övningar för att träna dina sinnen (lukt, smak, känsel)

Att du provar olika övningar för att hitta ditt inre lugn

Att du använder naturen som del i ditt arbete med din hälsa

Att du funderar över dina kostvanor och sätter något mål för förändring

Att du funderar över din motion och sätter något mål för förändring

Att du tar ett steg i tankar kring klimat- och miljöfrågor och även sätter något mål för förändring

Att du lär dig lite mer om naturen kring dig, ekologi och vissa arter i vår närnatur

Att du får en insikt kring biologisk mångfald

 

skog