slogbod och skog jag springer dill 

Hälsokurs- din och planetens hållbarhet

I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan 

Är du intresserad av din hälsa och har tankar kring val och beteenden du vill förändra, men det har liksom inte blivit av? Med den här kursen hoppas jag kunna inspirera dig.

Funderar du också kring klimatförändringar och vår natur på planeten? Den röda tråden i kursen är hållbarhet, både din och planetens. Vi håller oss på en grundläggande nivå och lämnar stora frågor till forskningen, men inspirerar varandra till små val i vardagen som kan ha betydelse för både din hälsa och planetens.

Vi kommer att ses sex gånger digitalt, där emellan har du övningar och uppgifter att göra hemma. Du kan också gärna engagera familjen i övningar då mycket ligger på det privata planet för att analysera livsstil, kost och motion med koppling till både en hållbar kropp och knopp, men också en hållbar planet.

Naturen är en viktig del i kursen och vissa övningar kommer göras utomhus.

Under de digitala träffarna varvas ”föreläsning” med diskussioner i gruppen.

Kursledare:
Annette är diplomerad kost-och hälsocoach, utbildad naturguide med diverse utbildningar inom natur- och naturvård. Annette driver med sin make ett mindre skogs- och familjejordbruk med ekologisk fåruppfödning. Sedan 10 år håller Annette olika kurser kopplat till djurskötsel och förebyggande djurhälsa (får- och hönskurser), kurser kring vilda växter och lite annat (bl. a hemberedskap, skötsel av diken med mera).

Din kunskapsnivå: Kursen är på en grundnivå och när det gäller kost följer vi Livsmedelsverkets rekommendationer.

Målgrupp: Alla som är intresserade av sin egen hälsa men också natur/miljöfrågor.

Kursplattform: Vi kommer att ha tillgång till kursplattformen Learnify där vi kan dela tips, länkar och annat mellan träffarna.

Antal träffar: 6 träffar, digitalt via Jitsi eller Teams

Träffar: 21/6, 28/6, 5/7, 12/7 26/7, 2/8 18.30-20.45

Antal deltagare: Max 8

Teknik: Du behöver teknisk utrustning (helst dator) med kamera och mikrofon

Pris: 1950 kr

Anmälan: 
https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/halsokurs---din-och-planetens-hallbarhet---distans--43850/

 

Innehåll i kursen (diskussion vid träffar) kommer bland annat vara (preliminärt upplägg):

Det här är min tanke kring ”arbetsgång” under studiecirkeln/kursen. Du får gärna ge önskemål. Vi kommer ha späckat schema😊

Presentation. Naturens läkande kraft

Kost - vad behöver vår kropp och hur kan man tänka kring en hälsosam kost?

Kost fortsättning - även koppling till klimatet

Grundläggande ekologi kring naturen och kretslopp. Biologisk mångfald.

Diverse kring hållbarhet, Agenda 2030 eller något gruppen vill fokusera på

Avslut med även något tema.

Mål med kursen:

Det övergripande målet med kursen är att du ska få vägledning och redskap för att själv fundera över din livsstil och dina levnadsvanor ur ett hälsoperspektiv, men även med fokus på klimatförändring, naturvård och hållbarhetsfrågor (globala mål).

Att du får/tar dig tid till att reflektera över din egen hälsa

Att du provar olika övningar för att träna dina sinnen (lukt, smak, känsel)

Att du provar olika övningar för att hitta ditt inre lugn

Att du använder naturen som del i ditt arbete med din hälsa

Att du funderar över dina kostvanor och sätter något mål för förändring

Att du funderar över din motion och sätter något mål för förändring

Att du tar ett steg i tankar kring klimat- och miljöfrågor och även sätter något mål för förändring

Att du lär dig lite mer om naturen kring dig, ekologi och vissa arter i vår närnatur

Att du får en insikt kring biologisk mångfald

Datum:

Måndag 21 juni
Måndag 28 juni
Måndag 5 juli
Måndag 12 juli
Måndag 26 juli
Måndag 2 augusti

logga sv

skog