Husdjurskurser får och höns

Att skaffa djur är ett stort ansvar och inte alltid lika lätt som man tror. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter och försöker förmedla det som vi tycker är det viktigaste man ska tänka på när man börjar med djurhållning. Det handlar om bl.a. daglig skötsel, årliga insatser, sjukdomar, utfodring, bete/utevistelse, stängsling och framförallt val av ras eller djurslag samt lagar och regler.

Kurserna ges i små grupper där utrymme också finns för frågor och indirekt blir det rådgivning i kurserna. Dessutom är det i hemmiljö, avslappnat och vi gör även besök i stallar eller beten (beroende på kurs). Digtiala i små grupper och vi värnar om att det ska finnas tid till frågor och dialog.

Du har också möjlighet att efter kursen kontakta oss för råd i enklare frågor, det ska kännas tryggt att starta. Kan inte vi svara så försöker vi lotsa dig vidare.

Vi försöker också att ha mycket utrymme till frågor under kursen och att i möjligaste mån anpassa delar av kursen utefter deltagarnas behov.

De kurser vi för närvarande erbjuder är får- och hönskurser. Se menyn till vänster.

Vi erbjuder också enskild rådgivning för dig som hellre vill att vi kommer hem till dig, alternativt en enskild rådgivning/kurs hos oss på Vreta. Se menyn till vänster.

Kursledare och erfarenhet

Kursledare är Annette, men vissa moment som t ex stängsling i fårkursen brukar Anders hålla.
Jag (Annette) tycker det är jätteroligt att hålla kurser !! 

Får

Fårkurser har vi haft sedan 2011.  Annette har också vid flera tillfällen hållit föreläsningar och kurser på begäran av Länsstyrelserna i Stockholm och Uppsala län.

Vi på Vreta Gård köpte våra egna får 2005, innan dess hyrde vi får på en gård för att lära oss och gick fårkurs under tiden. Annette har även erfarenhet och utbildning via bland annat Svenska Blå Stjärnan (husdjursskötsel), har jobbat extra som avbytare i mjölkbesättning (ko), samt på fäbod. Annette har även kompletterat kunskap med kurser de senaste åren på universitetsnivå i fårproduktion, etologi, agrarhistoria (fältkurs), djurhållning i ekologisk produktion samt floristik och faunistik. Dessutom fortbildar sig Annette hela tiden när tillfälle ges.

Anders är utbildad civilingenjör och är duktig på teknik, el och matematik. Han håller dessutom kurser och "workshops" i sitt arbete (utanför gården). Anders har byggt våra rovdjursavvisande stängsel och har fått beröm från Länsstyrelsen för noggrant arbete.

Fåren på Vreta Gård är av rasen Gotlandsfår och vi jobbar seriöst med avel och vi är högt rankade i Sverige när det gäller pälskvalite och tillväxt lamm i vår besättning. Avel är viktig i vårt sätt att jobba, men djurhälsan är dock det absolut viktigaste!!!

Höns

Vreta Gård skaffade sina första höns (Hedemora i genbank på hobbynivå) hösten 2014. Annette gick 2014 och 2015 gått ett flertal olika kurser i hönsproduktion och har även sett den storskaliga uppfödningen.

Annette har gått en 4-dagars utbildning i fjäderfäproduktion, en dagskurs i smittskydd (fjäderfä) samt tre olika dagskurser i småskalig äggproduktion.